top of page
PRIVACYVERKLARING

De nieuwsbrief en website is eigendom van Het Geuzenhuis vzw, Kantienberg 9, 9000 Gent
Voor bijkomende informatie over onze organisatie, diensten en deze kennisgeving kan u contact met ons opnemen via admin@geuzenhuis.be

Waarom is dit privacybeleid belangrijk?

Het Geuzenhuis vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer belangrijk. Daarom willen wij op transparante wijze en in duidelijke taal met u communiceren over de gegevens die we van u verzamelen, waarom we deze willen verzamelen en hoe we met deze gegevens willen omgaan.
Dit Privacybeleid is van toepassing op al de websites en diensten die Het Geuzenhuis aanbiedt.

Het Geuzenhuis vzw is verantwoordelijk voor dit beleid. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kan u altijd bij ons terecht via admin@geuzenhuis.be

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt.
Om van onze diensten gebruik te maken deelt u persoonlijke gegevens mee zoals naam, adres en e-mail adres zodat wij u op de hoogte kunnen houden en kunnen contacteren ivm de diensten waar u gebruik van maakt.

Concreet gaat dit om het inschrijven op onze nieuwsbrief, het inschrijven op onze evenementen en het invullen en verzenden van ons contactformulier.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De gegevens worden verzameld om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Ze worden alleen maar gebruikt om u te herkennen en contact met u op te kunnen nemen in het kader van de evenementen die we organiseren, de nieuwsbrieven die we verzenden en uw vragen te beantwoorden.

Worden gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Daarbij gaan wij uiterst omzichtig om met uw gegevens en delen die enkel mee indien dat strikt noodzakelijk is. Deze partijen zijn steeds gevestigd binnen de Europese Unie en zijn verbonden aan dezelfde regelgeving.

Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Hoe krijg ik inzicht in mijn gegevens en hoe kan ik deze laten verwijderen?

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden kan u deze altijd opvragen via admin@geuzenhuis.be. Ook voor het verwijderen van deze gegevens kan u via bovenstaande weg bij ons terecht.

Wanneer u wenst dat uw gegevens worden geschrapt kan het zijn dat wij u een of meerdere van onze diensten niet meer kunnen aanbieden.

ONLINE OPENING
LIVE EVENT

In De Vooruit,

in samenwerking met

404_edited.png
bottom of page